Aktuálně

Vážený pane místostarosto.

Tímto dopisem bychom rádi zareagovali na aktuální téma výstavby lezecké stěny v plánované hale na Hybešově ulici, připojili k němu svoje stanovisko a vyzvali vás k otevřenému řešení problematiky.

Horolezectví se v současné době celosvětově těší vzrůstajícímu zájmu. Je nově zařazeno mezi olympijské sporty. Česká republika nestojí pozadu a na olympiádu do Tokia vysílá světovou špičku Adama Ondru. Dá se tedy očekávat, že popularita sportu v následujících letech bude ještě vzrůstat. Boskovice mají strategickou pozici díky Moravskému krasu, který je mekkou horolezců...

Nutkání pravidelně přinášet aktuální informace ze zasedání zastupitelstva města trošku zastínil předvánoční shon a novoroční pocit, že už není co aktuálního k tématu říct. Přesto však dodatečně s omluvou přinášíme krátký komentář prosincového zastupitelstva, aby v sérii aktualit nebyla prosincová mezera.

Naše dojmy z prosincového zastupitelstva shrnuje text týkající se rozpočtu města na rok 2020, který tvořil hlavní bod zasedání ZM v prosinci. Tento text si můžete přečíst kromě našeho webu i v únorovém vydání městského zpravodaje, kam jsme se rozhodli pravidelně přispívat opoziční rubrikou

...

Město Boskovice v čele s místostarostou Lukášem Holíkem uspořádalo dne 21. 11. 2019 setkání s veřejností na téma motivační systém třídění odpadu. Tento systém využívá k dnešnímu dni přes 100 obcí a měst v celé České republice (např. Moravská Třebová). Systém by měl v Boskovicích startovat na jaře 2020. Prioritou nás všech by mělo být snížení objemu komunálního odpadu a to např. pomocí vytvoření lepších podmínek pro jeho třídění - důležité je totiž šetřit nejen přírodu, ale i naši kapsu.


Proč třídit odpad a zavádět motivační systém:

  1. Ekologie
  2. Zvyšování cen svozů komunálního odpadu.
  3. Zákaz...

Dobrá zpráva!

Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic.

Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma:

Hlavním bodem už několikátého zasedání zastupitelstva města byla diskuse o novém umístění sportovní haly v Boskovicích. Tentokrát byl na pořadu návrh na usnesení o nové lokalitě. Samotnému hlasování o novém umístění sportovní haly předcházelo schvalování revokace usnesení o umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady. Laicky řečeno, revokací usnesení by se zrušil závazek města postavit halu na Července. Pro nás je varianta haly na Července stále tou nejlepší, a proto jsme hlasovali proti revokaci usnesení. Červená zahrada má mezi zastupiteli stále mnoho příznivců, nicméně revokace nakonec...

Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.

Na 8. srpna svolal místostarosta Radek Mazáč setkání pro veřejnost ke sportovní hale. Termín je to nešťastný hned ze dvou důvodů. Jednak je setkání ohlášeno necelé dva týdny před jeho konáním, i přesto, že místostarosta původně avizoval, že se bude konat koncem srpna. S ohledem na to, že se uskuteční v polovině prázdnin, se dá očekávat, že mnoho zájemců o informace bude tou dobou mimo Boskovice. Město navíc neplánuje setkání streamovat ani nahrávat (Oprava 4. 8.: Podle slov místostarosty Radka Mazáče by záznam nakonec měl být pořízen. Původní informace zazněla na FB profilu Města Boskovice)....

Za poslední týdny jsme dostali několik mailů a výzev k soukromým schůzkám ohledně evergreenu boskovické politické scény — sportovní haly. Problém však stejně jako na začátku vnímáme právě v tom, že se jedná o téma v tom horším slova smyslu politické — že kromě politiků samotných nikdo nic neví a dodnes neznáme názor odborné veřejnosti. Ode dne, kdy místostarosta Mazáč prezentoval koaličním a následně i opozičním zastupitelům obě diskutované varianty, uplynulo už víc než měsíc. V září má zastupitelstvo schvalovat umístění haly.
Neznáme stanovisko sportovní komise, která se v posledních měsících...

Je to týden, co proběhla schůze zastupitelů k plánované výstavbě sportovní haly v Boskovicích. Včera v noci jsme se dočkali prezentace, které byla na schůzce představena. Schůze byla z nějakého nám nepochopitelného důvodu neveřejná, ani z ní nebyl pořízen záznam, o což jsme žádali. Koalice zatím nevede otevřený dialog o výběru varianty s veřejností. V tomto ohledu se bohužel opakuje podobný scénář jako v případě varianty Slovákova v předminulém volebním období. Dlouhé časové prostoje i částečně netransparentní jednání vedení města můžeme považovat za důsledek toho, že v samotné koalici...

Ahoj, zdravíme všechny občany Boskovic, Bačova, Hrádkova, Mladkova a Vratíkova. Přinášíme naše pravidelné stručné shrnutí zasedání ZM Boskovice, které se konalo dne 11. 6. 2019.
Vážení a milí zastupitelé města Boskovice. Jak jistě všichni víte, dnes podvečer se ve stovkách obcí po celé ČR konala již poněkolikáté demonstrace za odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně Marie Benešové. Posledního celostátního setkání na Václavském náměstí se zúčastnilo přes 120 000 lidí a odhady účasti na příští demonstraci 23. června na Letné jsou ještě mnohem vyšší. Dnes poprvé se demonstrace konala také v Boskovicích. 
Od chvíle, kdy se u nás začala Pirátská strana zviditelňovat, nacházely její myšlenky řadu příznivců. Problematičtější to ovšem měl samotný název.

V úterý po velikonocích se boskovické zastupitelstvo sešlo v obvyklou dobu v zámeckém skleníku. Zasedání trvalo tři a čtvrt hodiny. Získat však na otázky relevantní odpovědi je však náročnější, než by se mohlo zdát.

-- Videozáznam ze setkání uvnitř -- Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.
Programové prohlášení, které obvykle vzniká po volbách jako první společná deklarace funkčnosti rady města a na které jsme v Boskovicích čekali pět měsíců, je stručný a nekonkrétní dokument, který obsahuje mnoho univerzálních pravd o tom, jak by mělo město fungovat.
Vážíme si iniciativy vedení města uspořádat veřejné setkání s občany, na kterém jsme měli možnost seznámit se s návrhem knihovny a komunitního centra podle městského architekta Zdeňka Fránka.
V sobotu 19. ledna se v Táboře konalo Celostátní fórum Pirátů. Pro nás je to tak tak trochu symbolicky přesně rok poté, co jsme si v Boskovicích začali pohrávat s myšlenkou, že založíme Piráty i tady. Do Tábora jsme se vydali načerpat novou inspiraci, potkat se s čelními představiteli strany a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak pirátská politika funguje ve větším měřítku.
V úterý 18. prosince proběhlo již 2. zasedání zastupitelstva města Boskovice, na kterém jsme zasedli do opozičních křesel. Asi nejdůležitějšími body k hlasování bylo schválení rozpočtu města na rok 2019 či ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma.
Poněkud kontroverzním tématem posledních měsíců, volební kampaně i začátku nového volebního období je nová městská knihovna. Tu navrhl městský architekt Zdeněk Fránek a věnoval městu studii, podle které by knihovna měla stát v prostoru bývalého ZZN vedle Masarykova náměstí.
V pondělí 26. listopadu se Radek sešel se starostou Jaroslavem Dohnálkem na plánované schůzce ohledně městského rozpočtu na rok 2019. Ten budeme projednávat společně na semináři zastupitelů 3. prosince a schvalovat na zasedání zastupitelstva 18. prosince.
Včera jsme si připomněli devětadvacáté výročí Sametové revoluce a 79 let od uzavření českých vysokých škol na počátku druhé světové války. Jedno datum znamenalo vstup do období hrůzy nacistické okupace, Sametová revoluce pak po téměř...

Personální obsazení komisí rady města i jejich fungování se bude probírat na prosincovém zasedání zastupitelstva. Kromě nominací na kvalifikované členy komisí, které shromažďujeme, chceme navrhnout dvě opatření.

Pan starosta Jaroslav Dohnálek nás oslovil ohledně nominací do finančního a kontrolního výboru a dozorčích rad Služeb Boskovice a Nemocnice Boskovice.
V úterý 30. října se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva pro volební období 2018-2022. Za Piráty se zúčastnili Radek a Jenda, Kristýna téhož dne koncertovala na Taiwanu a svůj zastupitelský slib složí na zasedání prosincovém.
Přečtěte si, jak vidíme vývoj situace ohledně sestavování koalice po volbách.
Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. Proto zveřejňujeme tento text.