Schůzka k rozpočtu

V pondělí 26. listopadu se Radek sešel se starostou Jaroslavem Dohnálkem na plánované schůzce ohledně městského rozpočtu na rok 2019. Ten budeme projednávat společně na semináři zastupitelů 3. prosince a schvalovat na zasedání zastupitelstva 18. prosince.

Pirátská strana navrhuje pro nadcházející rok zvýšení příspěvku na festival Boskovice. Ten má v Boskovicích mnohaletou tradici a utváří renomé Boskovic na celostátní, ne-li mezinárodní úrovni. Proto se domníváme, že stávající statisícový příspěvek s ohledem na rozpočet akce a další faktory zaslouží zdvojnásobit. Celé znění návrhu si můžete přečíst v příloze. 

K tématu knihovny a skutečnosti, že v rozpočtu na příští rok nefiguruje knihovna, pan starosta uvedl, že projekt knihovny prochází úpravami, a proto se s výběrovým řízením na firmu realizující projekt nezačne nyní, ale až v nadcházejícím roce. S výstavbou knihovny se nicméně údajně počítá a je v moci i záměru stávajícího vedení města knihovnu postavit.

Pan starosta navrhl Pirátům místo v grantové komisi, v níž se pro rok 2020 bude řešit aktualizace a modernizace grantového systému. 

V příštím roce vzrůstá cena svozu městských odpadů (zatímco v roce 2018 město zaplatilo 8 224 000, v následujícím roce se jedná o částku 9 029 000), ale poplatky za odpady pro obyvatele Boskovic zůstanou tytéž. Rada města má v plánu systém odpadového hospodářství kompletně přepracovat. Vzniku nové koncepce zaměřené na optimalizaci systému třídění odpadů se hodláme aktivně účastnit a podílet se na jeho efektivitě.