Knihovna

Vývoj projektu městské knihovny v čase

Knihovna v Boskovicích

24.11.2020 RM schválila dodatek smlouvy (se společností Mountfield), který mění nájemní smlouvu, která byla na dobu určitou do 31.12.2020., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. [nájemní smlouva]
16.07.2020 Boskovice navštívil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V rámci této návštěvy mluvil také o přípravách stavby boskovické knihovny a významu knihoven obecně [Ohlasy]
27.04.2020 Dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení.
Místostarosta Lukáš Holík ve zpravodaji uveřejnil finální cenu 111 mil. Kč
15.07.2019 Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek podepsal dodatek ke smlouvě pro vypracování projektové dokumentace s Ing. Jiří Železný.
08.04.2019 Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #3
[forum.ohlasy.info]
18.03.2019 Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #2
[forum.ohlasy.info]
05.03.2019 Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #1
[forum.ohlasy.info]
2019 Rada města zřídila pracovní skupinu pro knihovnu (březen 2019)
Pracovní skupina zpřesnila zadání pro stavební projekt
31.01.2019 Setkání s veřejností na téma: Komunitní centrum s knihovnou v budově ZZN
[Ohlasy | záznam]
2018 Zahájeno zpracování projektové dokumentace
(od červen 2018 do května 2020)
17.05.2018 Starostka Bc. Hana Nedomová podepsala s firmou Ing. Jiří Železný smlouvu o dílo.
10.04.2018 RM schválila dodavatele projektové dokumentace firmu Ing. Jiří Železný za 2.613.600,-Kč
27.02.2018 RM zadávací řízení na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace investičního záměru stavby „Komunitní centrum s knihovnou“.
12.06.2017 Starostka Hana Nedomová (ČSSD) podepsala smlouvu se Ing. arch. Z. Fránkem o výkonu konzultační a poradenské činnosti.
06.06.2017 RM schválila jako městského architekta Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka
27.04.2017 Starostka Hana Nedomová (ČSSD) podepsala darovací smlouvu.
25.04.2017 Ing. arch. Zdeněk Fránek daroval městu architektonickou studii komunitního centra s knihovnou.
RM schválila přijetí daru studie
07.03.2017 RM schválila zřízení institutu městského architekta
07.03.2017

RM rozhodla o umístění knihovny v budově bývalého ZZN
Vybíralo z variant (O2, ZZN a DDM):

  1. přístavba u DDM (ul. 17. listopadu)
  2. bývalý objekt O2 
  3. bývalý objekt ZZN (návrhy studentů: R.Chovančík a V.Marek)

[materiál]

03.03.2017 Studenti FUA TU Liberec dodali studie přestavby bývalé budovy ZZN: R.Chovančík a V.Marek
24.05.2016 RM schválila vypracování architektonické studie Komunitního centra v bývalé budově ZZN (za cenu 96.800,-Kč vč. DPH) studenty FUA TU v Liberci pod vedením děkana fakulty Ing. arch. Fránka
10.03.2016 Setkání s veřejností - seznámeni s 2 variantami knihovny (SVČ a O2)
[infoaudio-záznam (Ohlasy)]
29.09.2015 RM Informace o budově O2
26.05.2015 RM Informace o budově O2
  Ve zpracování projektu knihovny v O2 se dále nepokračovalo
  Rada města vybrala variantu budovy O2
2012 Představeny 3 varianty umístění knihovny (O2, ZZN a SVČ)
13.08.2012 RM schválila zadání studie budovy městské knihovny Ing. arch. Zdeněk Eichler v hodnotě 45.000,-Kč
??.12.2011 Byla vypracována studie umístění knihovny v bývalé budově O2.
21.06.2010 Město koupilo budovu O2 pro účel městské knihovny (4.750.000,-Kč)
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy pro výkup budovy O2včetně pozemků
19.04.2010 ZM schválilo záměr výkupu nemovitosti (p.č. 163) za účelem výstavby městské knihovny
??.11.2006 Projekční kancelář STAPRO vypracovala studii knihovny (v rámci "centra celoživotního vzdělávání") v přístavbě objektu DDM na ul. 17. listopadu
2001 Město koupilo budovu ZZN (6,2 mil. Kč) pro účely městské knihovny
1997 Knihovna přestěhována do budovy úřadu (nám. 9. května)
[KZMB]

 

Zajímavé články:

Knihovna v Boskovicích
Knihovna v Boskovicích

 

Aktuálně k tématu

Poněkud kontroverzním tématem posledních měsíců, volební kampaně i začátku nového volebního období je nová městská knihovna. Tu navrhl městský architekt Zdeněk Fránek a věnoval městu studii, podle které by knihovna měla stát v prostoru bývalého ZZN vedle Masarykova náměstí.

V pondělí 26. listopadu se Radek sešel se starostou Jaroslavem Dohnálkem na plánované schůzce ohledně městského rozpočtu na rok 2019. Ten budeme projednávat společně na semináři zastupitelů 3. prosince a schvalovat na zasedání zastupitelstva 18. prosince.