Participativní rozpočet v Boskovicích

Máte dobré nápady? Myslíte si, že by si Boskovice zasloužily novou lavičku, dětské hřiště, odpadkový koš, stojan na kola, cyklostezku? A máte pocit, že zastupitelé na vás v těchto věcech nemyslí nebo to vidí jinak? 

Participativní projekt je ideálním způsobem, jak se do rozhodování o části městského rozpočtu zapojit. Zastupitelé by z městského rozpočtu vyčlenili určitou částku, která by byla určená jen pro vaše nápady a projekty. A o tom, co bude pro město prioritou v rámci této částky, byste rozhodovali jen vy. Na začátku byste přihlásili svoje projekty a pokud by zrovna ten váš získal dostatečnou podporu veřejnosti a uspěl ve velkém finále, byl by uskutečněn. 

Nejen Piráti prosazují participativní rozpočet i v jiných městech, někde probíhá už několikátý ročník. Například v Brně se v rámci projektu Dáme na vás! podařilo postavit taneční altán v parku, obnovit topolovou alej nebo postavit rozhlednu v oboře Holedná. O tom, jak celý systém funguje a jak by mohl fungovat právě u nás, přijede promluvit Tomáš Koláčný, zastupitel za Piráty na brněnském magistrátu.

 

Užitečné odkazy v participativnímu rozpočtu:
Více o participativním rozpočtu
Shrnutí prvních let fungování participativního rozpočtování v ČR
Tisková zpráva o fungování projektu Dáme na vás v Brně

Aktuálně k tématu

Dobrá zpráva!

Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic.

Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma:

Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.
-- Videozáznam ze setkání uvnitř -- Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.
Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. Proto zveřejňujeme tento text.